Ricchi Success Network Co., Ltd.
                     บริษัท ริคชี่ ซัดเซส เน็ตเวิร์ค จำกัด
                     สำนักงานใหญ่ 442/134 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-โชคชัย 
                     ตำบลหัวทะเล  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
                     โทรศัพท์ 069-695-3954  064-169-9424     # เข้าสู่ระบบ #    # ผู้บริหาร #     # ข้อมูลข่าวสาร #    # โปรโมชั่น #    # คลังสินค้าและโมบาย #    งานสัมมนา #  

ร่ำรวย เผื่อแผ่ แบ่งปัน คืองานของเรา ริคชี่ ซัคเซส
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจในสินค้าและบริการของเรา

 


  

 

พันธกิจของเรา

1. คัดสรรสินค้าในราคายุติธรรมเพื่อกระจายสู่ผู้บริโภค

2. มุ้งเน้นพัฒนานักธุรกิจเครือข่ายขายตรงให้เป็นมืออาชีพ

3. ให้บริการและสนับสนุนสมาชิกด้วยความเสมอภาค

4. มุ่งขยายฐานธุรกิจให้ครอบคุมทั่วประเทศ

5. เน้นส่งเสริมและสร้างรายได้ให้องค์กรให้มากที่สุด

บริหารงานโดย


วิสัยทัศน์ของเรา

* เราก่อกำเนิดขึ้นมาด้วยความตั้งใจที่จะเป็นองค์กรหนึ่ง ในการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยรูปแบบที่เราได้พัฒนาขึ้นมาจากประสบการณ์ในการที่ได้คลุกคลีอยู่กับธุรกิจเครือข่ายขายตรงมานานนับ 10 ปีได้รู้ ได้เห็น เข้าถึงปัญหาของการทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงที่หลายต่อหลายคนเข้าสู่ธุรกิจนี้แล้วต่างก็ประสบความสำเร็จและก็ล้มเหลวพอๆกัน

*เราจึงมีความตั้งใจที่อยากจะใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมานาน นำพาองค์กรของเราให้ทุกคนประสบความสำเร็จให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ โดยยึดพื้นฐานของการทำงานด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และไม่สร้างภาพ และเราก็จะทำงานด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น ไม่ท้อถอย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรของเรา


Side Page

Side Menu

Side Page
 สถิติวันนี้ 45 คน
 สถิติเมื่อวาน 13 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
617 คน
617 คน
140067 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-24


 
 
 

Copyright (c) 2006 by Your Name