Ricchi Success Network Co., Ltd.
                     บริษัท ริคชี่ ซัดเซส เน็ตเวิร์ค จำกัด
                     สำนักงานใหญ่ 442/134 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-โชคชัย 
                     ตำบลหัวทะเล  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
                     โทรศัพท์ 069-695-3954  064-169-9424     # เข้าสู่ระบบ #    # ผู้บริหาร #     # ข้อมูลข่าวสาร #    # โปรโมชั่น #    # คลังสินค้าและโมบาย #    งานสัมมนา #  

ร่ำรวย เผื่อแผ่ แบ่งปัน คืองานของเรา ริคชี่ ซัคเซส
ขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจในสินค้าและบริการของเรา

 


  

 

พันธกิจของเรา

1. คัดสรรสินค้าในราคายุติธรรมเพื่อกระจายสู่ผู้บริโภค

2. มุ้งเน้นพัฒนานักธุรกิจเครือข่ายขายตรงให้เป็นมืออาชีพ

3. ให้บริการและสนับสนุนสมาชิกด้วยความเสมอภาค

4. มุ่งขยายฐานธุรกิจให้ครอบคุมทั่วประเทศ

5. เน้นส่งเสริมและสร้างรายได้ให้องค์กรให้มากที่สุด

บริหารงานโดย


วิสัยทัศน์ของเรา

* เราก่อกำเนิดขึ้นมาด้วยความตั้งใจที่จะเป็นองค์กรหนึ่ง ในการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยรูปแบบที่เราได้พัฒนาขึ้นมาจากประสบการณ์ในการที่ได้คลุกคลีอยู่กับธุรกิจเครือข่ายขายตรงมานานนับ 10 ปีได้รู้ ได้เห็น เข้าถึงปัญหาของการทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงที่หลายต่อหลายคนเข้าสู่ธุรกิจนี้แล้วต่างก็ประสบความสำเร็จและก็ล้มเหลวพอๆกัน

*เราจึงมีความตั้งใจที่อยากจะใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมานาน นำพาองค์กรของเราให้ทุกคนประสบความสำเร็จให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ โดยยึดพื้นฐานของการทำงานด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และไม่สร้างภาพ และเราก็จะทำงานด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น ไม่ท้อถอย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรของเรา


Side Page

Side Menu

Side Page
 สถิติวันนี้ 7 คน
 สถิติเมื่อวาน 73 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
379 คน
2907 คน
142357 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-24


 
 
 

Copyright (c) 2006 by Your Name