ข้าวนาปรัง

  วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ ตรา กวางทอง (กับนาหว่าน) xml:namespace prefix = o ns

1. ช่วงเตรียมดิน (ย่อยสลายตอซัง)XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />

ใช้ จุลินทรีย์ปรับสภาพดิน อัตราการใช้ 4 ลิตร บวก สารอาหารชนิดพิเศษ 250 ซีซี ผสมให้เข้ากันดีก่อนแล้วค่อยนำไปผสมน้ำ 200- 400 ลิตร ฉีดพ่นหลังจากที่ล้มตอซังเรียบร้อยแล้วให้ทั่ว แล้วหมักทิ้งไว้ 7-10 วัน ต่อพื้นที่ 6-8 ไร่ หรือ หมักทิ้งไว้ 4-5 วัน ต่อพื้นที่ 4-5 ไร่ หลังจากนั้นก็ลงไปปั่นทำเทือกหว่านข้าวได้เลย

หมายเหตุ ให้ใส่สารปรับสภาพดินชนิดเม็ดหว่านหลังจากเอาน้ำเข้านาหลังฉีดยาคลุมหญ้าแล้ว 12 – 13 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งแรก

2. ฉีดพร้อมยาคลุมหญ้า ก็ให้เอา ฝาเขียว มาผสมยาคลุมหญ้าฉีดพ่นทางใบ นับครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ฉีดตอนข้าวอายุ 25-30 วัน ครั้งที่ 3 ฉีดตอนข้าวอายุ 55-60 วัน อัตราการใช้ ฝาเขียว 20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ( 1 ถัง 20 ลิตรควรฉีดให้ได้อย่างน้อย ครึ่งไร่หรือมากกว่า โดยฉีดให้เป็นละอองบางๆ )

3. ช่วงข้าวตั้งท้องหรือกำลังออกรวง ใช้ฝาเขียว 20 ซีซี บวก ฝาเหลือง 20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ 1 ครั้ง ( 1 ถัง 20 ลิตรควรฉีดให้ได้อย่างน้อยครึ่งไร่หรือมากกว่า โดยฉีดให้เป็นละอองบางๆ )

4. หลังจากข้าวออกรวงสุดแล้ว ใช้ ฝาเหลือง 40 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ20 ลิตรควรฉีดให้ได้อย่างน้อยครึ่งไร่หรือมากกว่า โดยฉีดให้เป็นละอองบางๆไม่ควรฉีดเกิน 2 ครั้ง สุดท้ายรอเก็บเกี่ยว

หมายเหตุ ทุกครั้งที่มีโรคและแมลงระบาดควรเอา ป้องกันเชื้อราฝาแดง ไล่แมลงฝาส้ม ผสมลงไปด้วยทุกครั้งจะดีมาก

 สถิติวันนี้ 16 คน
 สถิติเมื่อวาน 65 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
142 คน
4985 คน
144435 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-24

iann2011.comThis is template Mytemplate-ข้าว1