ข้าวนาดำ

 วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ ตรา กวางทอง (กับนาดำ)

1. ช่วงเตรียมดิน (ย่อยสลายตอซัง)xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"

ใช้ จุลินทรีย์ปรับสภาพดิน อัตราการใช้ 4 ลิตร บวก สารอาหารชนิดพิเศษ 250 ซีซี ผสมให้เข้ากันดีก่อนแล้วค่อยนำไปผสมน้ำ 200-400 ลิตร ฉีดพ่นหลังจากที่ล้มตอซังเรียบร้อยแล้วให้ทั่ว แล้วหมักทิ้งไว้ 7-10 วัน ต่อพื้นที่ 6-8 ไร่ หรือ หมักทิ้งไว้ 4-5 วัน ต่อพื้นที่ 4-5 ไร่ หลังจากนั้นก็ลงไปปั่นทำเทือกดำนาได้เลย

หมายเหตุ ถ้าไม่ได้ย่อยสลายตอซัง ให้ใช้สารปรับสภาพดินชนิดเม็ดใส่พร้อมช่วงไถแปหมักไว้รอดำนาได้เลย อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ (ใส่ครั้งเดียว)XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />

2. หลังจากข้าวตั้งตัวแล้วประมาณ 10-15 วัน ก็ให้เอา ฝาเขียว มาฉีดพ่นทางใบแทนการใช้ยูเรีย ระยะการฉีดพ่น ทุกๆ 10-15 วันครั้ง อย่างน้อย 2-3 ครั้ง อัตราการใช้ ฝาเขียว 20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร

( 1 ถัง 20 ลิตรควรฉีดให้ได้อย่างน้อย ครึ่งไร่หรือมากกว่า โดยฉีดให้เป็นละอองบางๆ )

3. ช่วงข้าวตั้งท้องใกล้ออกรวงหรือกำลังออกรวง ใช้ ฝาเหลือง 40 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ

( 1 ถัง 20 ลิตรควรฉีดให้ได้อย่างน้อยครึ่งไร่หรือมากกว่า โดยฉีดให้เป็นละอองบางๆ )

4. หลังจากข้าวออกรวงสุดใช้ ฝาเหลือง 40 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบไม่ควรฉีดเกิน 2 ครั้ง

( 1 ถัง 20 ลิตรควรฉีดให้ได้อย่างน้อยครึ่งไร่หรือมากกว่า โดยฉีดให้เป็นละอองบางๆ ) ครั้งสุดท้ายรอเก็บเกี่ยว

หมายเหตุ ทุกครั้งที่มีโรคและแมลงระบาดควรเอา ป้องกันเชื้อราฝาแดงไล่แมลงฝาส้ม ผสมลงไปด้วยทุกครั้งจะดีมาก

 สถิติวันนี้ 25 คน
 สถิติเมื่อวาน 65 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
151 คน
4994 คน
144444 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-24

iann2011.comThis is template Mytemplate-ข้าว2