ผลไม้

วิธีการใช้ ผลิตภัณฑ์ ตรา กวางทอง กับผลไม้ และไม้ผลทุกชนิดxml:namespace prefix = o ns

ช่วงบำรุงต้นXML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />

หลังจากที่เก็บผลผลิตเสร็จ ใช้ เอนไซม์นาโน 200 ซีซี ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วันครั้ง จนกว่าใบที่ท่านต้องการจะสมบูรณ์ก็ให้หยุดฉีดพ่น สามารถผสมยาเคมีได้เลย

ช่วงเตรียมต้น (สะสมอาหารก่อนเปิดตาดอก)

ใช้ เอนไซม์นาโน 200 ซีซี + เร่งดอก ยืดช่อดอก เพิ่มน้ำหนักฝาเหลือง 200-300 ซีซี ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่ว ถ้าพืชออกดอกที่ ปลายยอดให้ฉีดพ่นที่ใบ แต่ถ้าพืชออกดอกที่ ลำต้น กิ่งก้าน ให้เน้นฉีดพ่นไปที่ ลำต้น กิ่งก้าน อย่างน้อย 2-3 ครั้งห่างกัน 7 วันครั้ง ก็หยุดฉีดพ่น หลังจากนั้นท่านจะอดน้ำหรือราดสารก็ตามแต่เทคนิคของท่านเอง

ช่วง ดึงดอก ยืดช่อดอก

หลังจากที่ท่านให้น้ำหรือราดสารไปแล้วพอดอกเริ่มแทงช่อออกมา(แค่เห็นว่าเป็นตาดอก)ให้ใช้ เร่งดอก ยืดช่อดอก เพิ่มน้ำหนักฝาเหลือง 200-300 ซีซี + ป้องกันเชื้อราฝาแดง + ไล่แมลงฝาส้ม อย่างละ 200 ซีซี ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่ว ถ้าพืชออกดอกที่ ปลายยอดให้ฉีดพ่นที่ใบ แต่ถ้าพืชออกดอกที่ ลำต้น กิ่งก้าน ให้เน้นฉีดพ่นไปที่ ลำต้น กิ่งก้าน ทุกๆ 7-10 วันครั้ง ในช่วงดอกใกล้จะบานให้เลิกใช้ไล่แมลงฝาส้มนอกนั้นใช้เหมือนเดิม ฉีดพ่นไปจนกว่าจะขึ้นลูกดีแม้ช่วงดอกบานก็ฉีดพ่นได้

ช่วงบำรุงลูก เร่งผลผลิต

พอผลไม้ขึ้นลูกดีแล้ว เช่น ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง มะนาว มะขาม มะยงชิด มะปราง เงาะ ส้มต่างๆ ลูกประมาณเม็ดถั่วเหลือง ก็ใช้เอนไซม์นาโน 100 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่น พอผลไม้ลูกได้ขนาดประมาณเมล็ดลำไย ให้เพิ่มเอนไซม์นาโนเป็น 200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดทุกๆ 10-15 วันครั้ง

ส่วนผลไม้อื่นเช่น ลองกอง ลางสาด สละ มะไฟ น้อยหน่า มังคุด ละมุด ขนุน กระท้อน สามารถใช้ 200 ซีซี ได้เลย ส่วนผลไม้อื่นเช่น ทุเรียน ให้เริ่มใช้ หลังจากห่างแย้หลุดแล้ว

ข้อควรระวังคือถ้าต้องการให้ผลไม้สุกเร็วขึ้นก็ให้หยุดฉีดพ่นหลังจากผลไม้เริ่มเข้าสีหรือลูกได้ขนาดที่ต้องการแล้วโดยเฉพาะทุเรียน พอได้ขนาดลูกประมาณ 1.5-2 กิโลกรัมให้หยุดพ่นได้เลย

ส่วนทางดิน

ใส่ปุ๋ยชีวภาพเอนไซม์นาโน ได้ทุกช่วง บำรุงต้น บำรุงใบ เร่งดอก เร่งผล ผลไม้อายุ 1-3 ปี ใส่ 1-2 กิโลกรัมต่อต้น อายุ 4-6 ปี 2.5-3 กิโลกรัมต่อต้น อายุ 7 ปีขึ้นไป ใช้ 3.5-5 กิโลกรัมต่อต้น

 สถิติวันนี้ 26 คน
 สถิติเมื่อวาน 65 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
152 คน
4995 คน
144445 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-24

iann2011.comThis is template Mytemplate-ผลไม้