พืชผักสวนครัว

วิธีการใช้ ผลิตภัณฑ์ ตรา กวางทอง กับพืชผักสวนครัวทั่วไปxml:namespace prefix = o ns =

1. การเตรียมดิน

การไถพรวนดินทำ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไถดะความลึก 30-40 .. แล้ว ตากดินทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคและทำลายไข่ของแมลงและวัชพืช จากนั้นทำการไถพรวนอีกครั้ง ซึ่งครั้งที่ 2 นี้ก่อนไถพรวน นำ สูตรปรับปรุงดิน ฟื้นฟูสภาพดิน มาฉีดพ่น ก่อนทำการยกแปลงปลูก ปริมาณการใช้ ปรับปรุงดิน ฟื้นฟูสภาพดิน 1 ลิตร + สารอาหารสกัดชนิดพิเศษ 80 ซีซี ผสมน้ำ 200-400 ลิตร หรือมากกว่านั้น(ในกรณีที่ดินแห้งควรที่จะเพิ่มปริมาณน้ำให้มากขึ้น) ใช้ได้กับพื้นที่ 1-2 ไร่ เพื่อปรับสภาพดินให้เป็นกลาง ทำให้ดินร่วนซุย ลดความเป็นกรด เป็นด่าง ของดินXML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />

2. การเพาะกล้า

ก่อนหว่านเมล็ดพันธุ์ ให้นำปุ๋ยชีวภาพเอนไซม์นาโนชนิดเม็ด ใส่ในแปลงเพาะกล้า 5-6 กิโลกรัม ต่อแปลง (แปลงขนาด 100 ตรม.x 2,000 ตรม.) หลังจากนั้นก็ให้ทำการกลับปุ๋ยให้อยู่ลึกจากผิวดินประมาณ 1-2 นิ้ว หลังจากเมล็ดงอกแล้วให้ใช้ เอนไซม์นาโน 10 CC ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 3-5 วัน ครั้ง

3. การปลูก เมื่อต้นกล้าพร้อมปลูก ก็ทำการย้ายกล้าปลูกลงแปลงที่เตรียมไว้ โดยแปลงที่เตรียมไว้ให้ใส่ปุ๋ยชีวภาพเอนไซม์นาโนชนิดเม็ดรองพื้นก่อนปลูก (ควรคลุกปุ๋ยให้เข้ากับดินจะดีมาก)อัตรา 25 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1ไร่ ครั้งเดียวพอ หลังจากพืชที่ย้ายมาปลูกตั้งตัวติดดีแล้ว ก็ใช้ เอนไซม์นาโน ปริมาณ 10 CC ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น ทุกๆ 3-7 วันครั้ง สามารถฉีดพ่นได้จนเลิกเก็บผลผลิต

4. พืชที่ไม่ต้องเพาะกล้าใช้เมล็ดปลูก

พืชที่ปลูกโดยไม่ต้องถอนกล้าไปปลูก โดยแปลงที่เตรียมไว้ให้ใส่ ปุ๋ยชีวภาพเอนไซม์นาโนชนิดเม็ดรองพื้นก่อนปลูก (ควรคลุกปุ๋ยให้เข้ากับดินจะดีมาก)อัตรา 25 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1ไร่ ครั้งเดียวพอ หลังจากพืชงอกได้ประมาณ(ใบจริง) 2-3 ใบ ก็ใช้ เอนไซม์นาโน ปริมาณ 10 CC ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น ทุกๆ 3-7 วันครั้ง สามารถฉีดพ่นได้จนเลิกเก็บผลผลิต

หมายเหตุ ให้ฉีดพ่นเป็นละอองๆพอไม่ต้องถึงขนาดเปียกโชก

 สถิติวันนี้ 32 คน
 สถิติเมื่อวาน 65 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
158 คน
5001 คน
144451 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-24

iann2011.comThis is template Mytemplate-พืชผักสวนครัว