มะละกอ

เทคนิคการใช้ผลิตภัณฑ์ ตรา กวางทอง กับมะละกอxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft

* เป็นไม้ผลยืนต้นอายุหลายสิบปี ปลูกได้ในทุกพื้นที่ ทุกภาคและในดินทุกชนิด เจริญเติบโตได้ดีในดินดำร่วน
หรือดินเหนียวปนทรายมีอินทรีย์วัตถุมากๆ ระบายน้ำได้ดีมีความชื้นแต่ไม่ทนต่อสภาพน้ำท่วมขังค้างนาน
* การที่มะละกอมีอายุเพียง 3-5 ปีหรือกลายเป็นพืชอายุข้ามปีเท่านั้น เนื่องมาจากการจัดการเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน
ด้านการเกษตร
(ดิน-น้ำ-แดด/อุณหภูมิ/ฤดูกาล-อาหาร-พันธุ์-โรค) ไม่ถูกต้องตรงกับความต้องการตามธรรมชาติที่แท้จริงของมะละกอ
* ให้ผลผลิตตลอดปีแบบไม่มีรุ่น แต่จะให้ผลผลิตมากปีละ 3 รุ่น
* ออกดอกจากซอกก้านใบทุกก้าน ถ้ามีใบมาก
(ไม่เรียกว่าเฝือใบ) จะมีดอกและผลมากตามมาด้วย * ตอบสนองต่อปุ๋ยน้ำ-ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและฮอร์โมนธรรมชาติดีมาก
* ต้องการมะละกอต้นเตี้ยให้ปลูกต้นกล้าลงแปลงจริงช่วงเดือน ธ.ค.– มี.ค.(หน้าแล้ง)แล้วรดน้ำบ้างพอให้ยืนต้นได้
ซึ่งต้นจะไม่ตายแต่โตช้ากว่าปกติเท่านั้น ครั้นเมื่อถึงอายุให้ผลผลิตได้ก็จะออกดอกติดผลตามปกติแต่ต้นจะเตี้ย
* ต้นกระเทย : คือต้นที่มีดอกสมบูรณ์เพศ เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน และผสมกันเองได้ ผลที่เกิดมาตรงตามสายพันธุ์เดิม
* ต้นตัวผู้
: คือต้นที่ดอกมีแต่เกสรตัวผู้ ไม่สามารถเป็นผลได้
* ต้นตัวเมีย : คือต้นที่ดอกมีแต่เกสรตัวเมีย ต้องอาศัยละอองเกสรตัวผู้จากต่างต้น จึงทำให้ผลที่ออกมา
ผิดเพี้ยนไปจากสายพันธุ์เดิม
* ต้นที่ปลูกจากเพาะเมล็ดต้องรอให้ต้นโตจนมีผลผลิตออกมาให้เห็น (ประมาณ 6-8 เดือน) จึงจะรู้ว่าเป็นต้นกระเทย
ต้นตัวผู้ หรือต้นตัวเมีย ซึ่งค่อนข้างใช้เวลานานบางคนแก้ปัญหาโดยหยอดเมล็ดหลุมละ 3 เมล็ด หรือปลูกต้นกล้าหลุมละ 3 ต้น แล้วบำรุงเลี้ยงไปตามปกติ จนกระทั่งทุกต้นมีดอกหรือผลออกมาให้เห็นจึงเลือกตัดต้นตัวผู้และต้นตัวเมียทิ้ง คงเหลือแต่ต้นกระเทยไว้ เพียงต้นเดียว แต่ถ้าเป็นต้นตัวเมียหรือต้นตัวผู้ทั้งหมดก็ตัดทิ้งทั้งหมด หรือถ้าเป็นต้นกระเทยทั้งหมดก็จะเก็บไว้เพียงต้นเดียว
* สภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างมาก เช่น หนาวจัด ร้อนจัด มีผลต่อการแปรปรวนของเพศดอกโดยต้นตัวผู้หรือต้นตัวเมียอาจจะให้ผลผิดเพี้ยนไปบ้าง เมื่อเข้าสู่สภาพอากาศปกติแล้วอาการแปรปรวนทางสายพันธุ์นี้จะหายไป
ส่วนต้นกระเทยจะไม่มีอาการแปรปรวนทางสายพันธุ์แต่อย่างใด เพียงแต่ปริมาณผลผลิตอาจจะลดลงบ้างเท่านั้น
XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />

* วิธีทำมะละกอ 1 ต้นให้เป็น 3 ต้น โดยเริ่มจากปลูกต้นแรกก่อนรอจนกระทั่งรู้แน่ว่าเป็นต้นกระเทย
เมื่อมะละกอกระเทยต้นแรกนี้โตขึ้นสูง 1-1.20 ม. ให้ตัดต้นเหลือเป็นตอสูงจากพื้น 30-50 ซม. ทาแผลด้วยปูนกินหมาก เพื่อป้องกันเชื้อโรค มีถุงพลาสติกครอบไว้ป้องกันน้ำ แล้วบำรุงต่อไปตามปกติ ตอจะยอดแตกใหม่จำนวนมาก
ก็ให้เลือกเก็บไว้ 2-3 ยอดอยู่ตรงข้ามกัน ยอดที่เหลือทั้งหมดให้ตัดทิ้ง จากนั้นบำรุงต่อไปตามปกติ เมื่อยอดทั้ง 3 โตขึ้น ก็จะให้ผลผลิตเหมือนมะละกอ ทั่วๆไปกลายเป็นมะลำกอ 3 ต้นบนตอเดียวกัน
* มะละกออ่อนแอต่อสารกำจัดวัชพืช (ยาฆ่าหญ้า) อย่างมาก เพียงกลิ่นระเหยลอยตามลมก็ทำให้มะละกอต้นนั้นเกิดอาการใบหงิกเสียหายได้
* มะละกอไม่ชอบดินแฉะ หรือรากแช่น้ำ แนะนำให้ทำร่องระบายน้ำจากทรงพุ่มพร้อมกับพูนดินโคนต้นให้สูงๆไว้ จะช่วยให้อายุยืนนานขึ้น

* โรคใบหงิกหรือใบด่างเกิดจากเชื้อไวรัสโดยมีแมลงปากกัดปากดูดทุกประเภทเป็นพาหะ ปัจจุบันไม่มีสารเคมียี่ห้อใดในโลกแก้ไขโรคนี้ได้ แนวทางแก้ไข คือ 1) ป้องกันแมลงพาหะโดยการฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพรให้ตรงกับชนิดแมลงและช่วงจังหวะที่แมลงนั้นจะเข้ามา 2) บำรุงต้นให้สมบูรณ์ด้วย ธาตุรอง/ธาตุเสริม อยู่เสมอ
* ไม่ควรปลูกพืชที่ล่อแหลมต่อการแพร่ระบาดของเพลี้ย (ทุกชนิด) แซมแทรกหรือใกล้เคียงกับแปลงปลูกมะละกอ
เพราะเพลี้ยจะเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสมาสู่มะละกอได้
* ลงมือเพาะเมล็ดมะละกอช่วงเดือน ม.ค. แล้วย้ายกล้าลงปลูกในแปลงจริงช่วงเดือน มี.ค. จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตชุดแรก ได้ในช่วงเดือน ต.ค. ช่วงนี้มะละกอราคาดีเนื่องจากไม่มีผลไม้อื่นเป็นคู่แข่ง
* การเก็บเกี่ยวผลแก่จัดตรงกับช่วงฤดูหนาวที่อากาศค่อนข้างหนาว เมื่อผลนั้นสุกความหวานจะลดลง ดังนั้นจึงควรเก็บเกี่ยวสำหรับรับประทานผลสุกในช่วงฤดูแล้งจึงจะได้ความหวานสูง

การขยายพันธุ์
ตอน :
- ใช้มีดคมๆเฉือนกิ่งเฉียง 45 องศาขึ้นไปทางยอด ลึก 1 ใน 3 ของความกว้างของบริเวณที่จะตอน ใช้ใบไม้หรือกระดาษคั่นระหว่างแผล ทิ้งไว้จนหมดยาง หุ้มด้วยตุ้มตอนขุยมะพร้าวธรรมดาๆประมาณ20-30 วันเริ่มออก
เมื่อเห็นว่าออกรากดีแล้วให้ตัดลงมาอนุบาลในถุงดำต่อ จนกระทั่งต้นแข็งแรงดีจึงลงปลูกในแปลงจริง
- ต้นมะละกอที่ลำต้นสูงมากๆให้ตอนที่คอจากยอดลงมา 50-80 ซม.ด้วยวิธีการเดียวกัน เมื่อนำลงปลูกและรากเดินดีจะออกดอกติดผลทันที นอกจากนี้ยังได้มะละกอต้นเตี้ยสายพันธุ์เดิมอีกด้วย
- ต้นกระเทยพันธุ์ดีให้ตัดตอ บำรุงเรียกยอด เมื่อยอดโตเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้วแล้ว
ให้ตอนจากยอดที่แตกใหม่นั้นด้วยวิธีการตอนแบบเดียวกัน ก็จะทำให้ได้ต้นพันธุ์เดิมเพิ่มขึ้นจำนวนมาก
เสียบยอด :
1. ตัดตอต้นกระเทย บำรุงเรียกยอด
2. ตัดตอต้นตัวผู้หรือต้นตัวเมีย บำรุงเรียกยอด เมื่อยอดโตประมาณ 1 ซม.ให้ตัดยอดทำง่ามหนังสติ๊กแล้วตัดยอดจากต้นกระเทยทำเป็นลิ่มมาเสียบลงบนง่ามหนังสติ๊กของต้นตัวผู้หรือตัวเมีย เสร็จแล้วรัดแผลด้วยเทปพลาสติก
เหมือนการเสียบยอดไม้ผลทั่วๆไป เมื่อยอดโตที่เสียบขึ้น จะให้ผลเหมือนต้นกระเทยเดิม

เพาะเมล็ด :
1. เลือกเมล็ดในผลจากต้นแม่ที่เป็นต้นกระเทย แข็งแรง ตั้งตรง อวบอ้วน ปล้องถี่ ออกดอกติดผลตั้งแต่ต้นยังเตี้ย
และให้ผลผลิตจำนวนมากติดต่อกันเป็นเวลานานๆ คุณภาพผลดี
2. เลือกผลสุก 50-75 เปอร์เซ็นต์คาต้น ผ่าผลนำเมล็ดออกมาแล้วล้างเนื้อและเปลือกหุ้มเมล็ดออก
แช่เมล็ดด้วย เอนไซม์นาโน 20 ซีซี +ป้องกันเชื้อราฝาแดง 20 ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโล แช่นาน. 6-12 ชม. นำลงเพาะในกระบะหรือถุงดำหรือในแปลงปลูกจริงทันที ทั้งนี้เมล็ดมะละกอไม่ต้องการพักตัว ถ้าเก็บไว้นานเปอร์เซ็นต์ความงอกจะลดลงจนไม่งอกหรืองอกขึ้นมาจนโตแล้วก็จะให้ผลผลิตไม่ดี เมล็ดที่ได้จากผลสุกงอมเมื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อจะเกิดอาการกลายพันธุ์สูงมาก
สร้างเมล็ดพันธุ์ :
1. คัดเลือกต้นแม่พันธุ์กระเทยที่มีคุณสมบัติดีพร้อมทุกประการ ปฏิบัติบำรุงตามขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลคุณภาพดี
2. เลือกดอกสมบูรณ์ที่สุดของต้น 1-2 ดอกอยู่ตรงข้ามกัน ช่วงใกล้บานให้ห่อดอกด้วยถุงใยสังเคราะห์ ปิดปากถุงให้มั่นคงเพื่อป้องกันการผสมข้ามและเพื่อเปิดโอกาสให้เกสรในดอกผสมกันเอง
3. เมื่อดอกที่ห่อด้วยถุงใยสังเคราะห์ผสมติดเป็นผลแล้ว และเมื่อขนาดผลโตเท่ามะนาวให้ถอดถุงออกแล้วบำรุงต่อไปตามปกติ จนกระทั่งได้อายุผลเหมาะสมสำหรับเอาเมล็ดมาเพาะขยายพันธุ์จึงเก็บผลนั้นมา
4. นำเมล็ดที่ได้ไปเพาะตามปกติ ต้นที่เกิดมาเมื่อโตขึ้นจะให้ผลผลิตตรงตามสายพันธุ์ต้นแม่ค่อนข้างสูง หรืออาการกลายพันธุ์ค่อนข้างน้อย
ปักชำ :
1. ตัดต้นกระเทยตั้งแต่โคนถึงยอดออกเป็นท่อนๆ ยาว 10-15 ซม. มีตุ่มตาหลายๆตา ตัดท่อนพันธุ์ด้วยมีดคมจัดเพื่อให้แผลเรียบตัดเป็นท่อน แช่ เอนไซม์นาโน 20 ซีซี +ป้องกันเชื้อราฝาแดง 20 ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโล แช่นาน. 6-12 ชม.
2. แช่ครบกำหนดแล้วนำขึ้นผึ่งลมให้แห้ง ทาแผลด้วยปูนกินหมาก ทิ้งไว้ในร่มอากาศถ่ายเทสะดวกนาน 24-48 ชม.เพื่อให้ท่อนพันธุ์เกิดความเครียด
3. นำท่อนพันธุ์ที่เครียดดีแล้วปักในวัสดุเพาะชำธรรมดา ให้ตุ่มตาฝังดินลึก 2-3 ตุ่ม คลุมทับด้วยเศษฟางบางๆ รดน้ำแบบพ่นฝอยวันละ 4-5 ครั้ง เมื่อท่อนพันธุ์แตกรากและใบแล้วจึงแยกออกมาเพาะต่อในถุงดำ อนุบาลในโรงเรือนจนกระทั่งแข็งแรงดีจึงนำลงปลุกในแปลงจริงต่อไป

เตรียมดินและอินทรีย์วัตถุ :

- ใส่สูตรปรับปรุงดิน ฟื้นฟูสภาพดิน อัตราการใช้ 1ลิตรต่อพื้นที่ 1-2 ไร่
- ใช้ปุ๋ยชีวภาพเอนไซม์นาโนชนิดเม็ดใส่ 25 กิโลกรัมต่อไร่
- คลุมโคนต้นด้วยเศษพืชแห้งหนาๆเต็มพื้นที่บริเวณทรงพุ่ม ล้ำออกไปถึงนอกเขตทรงพุ่ม

การปลูกมะละกอฮอลแลนด์ : นิยมปลูกโดยวิธีการเพาะเมล็ดแล้วย้ายกล้าลงแปลงปลูก เมื่อต้นกล้ามีอายุได้ประมาณ 1 เดือน
วิธีการเพาะเมล็ด :

1.นำเมล็ดมะละกอแช่น้ำ 3 คืน โดยเปลี่ยนน้ำที่แช่บ่อยๆอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง
2. นำเมล็ดมะละกอมาเพาะในถุงดินที่เตรียมไว้โดยให้ใส่ 3-4 เมล็ด/ถุง
3. รดน้ำให้ชุ่มประมาณ 9-10 วันเมล็ดก็จะงอก
4. ทำการรดน้ำพอชุ่มวันละ 1 ครั้ง

ขั้นตอนการเตรียมดินและปลูกมะละกอฮอลแลนด์ :

1.ทำการเตรียมพื้นที่โดยการไถทำการตากดินไว้ประมาณ5วัน
2. ขุดหลุมลึกประมาณ 30 ซม.ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 2.5X 2.5 เมตร 1 ไร่ จะปลูกได้ ราว 250 ต้น

3. ใส่ปุ๋ยชีวภาพเอนไซม์นาโนชนิดเม็ด 0.3 – 0.5 กิโลกรัม ต่อหลุม
ระยะปลูกมะละกอทั่วไป
- ระยะปกติ 4 X 6 ม. หรือ 6 X 6 ม. - ระยะชิด 4 X 4 ม. หรือ 4 X 3 ม.

ขั้นตอนการปฏิบัติบำรุงมะละกอ

1. ระยะกล้า

ทางใบ :
- ใช้เอนไซม์นาโน 200 ซีซี.+ ป้องกันเชื้อราฝาแดง 200 ซีซี + ไล่แมลงฝาส้ม 200 ซีซี ผสมน้ำ 200 ลิตรฉีดพ่นพอเป็นละออง ทุก 5-7 วัน ครั้ง
ทางราก :
- ใช้สูตรปรับปรุงดิน ฟื้นฟูสภาพดิน 1 ลิตร ผสมน้ำ 50-100 ลิตร /เดือน/ไร่
- ให้น้ำเปล่าปกติ ทุก 2-3 วัน
2. ระยะต้นโตให้ผลผลิตแล้ว
ทางใบ :
- ใช้ เอนไซม์นาโน 200 ซีซี+ ป้องกันเชื้อราฝาแดง 200 ซีซี + ไล่แมลงฝาส้ม 200 ซีซี ผสมน้ำ 200 ลิตรฉีดพ่นเป็นละออง ทุก 7-10 วันครั้ง

ทาง ราก :

- ใช้สูตรปรับปรุงดิน ฟื้นฟูสภาพดิน 1 ลิตร ผสมน้ำ 50-100 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 ไร่ 1 เดือนครั้ง
- ให้น้ำเปล่าปกติ ทุก 2-3 วัน ใส่ปุ๋ยชีวภาพเอนไซม์นาโนชนิดเม็ด 15-20 กิโลกรัม ต่อไร่ เดือนละครั้ง
หมายเหตุ :
- ทางใบถ้าเป็นมะละกอขายสุกหรือแค่แต้มหลังจากมะละกอแถวแรกได้ขนาดที่ต้องการแล้ว ให้ใช้ เอนไซม์นาโน อัตรา 100 ซีซี ผสมน้ำ 200 ลิตร + ป้องกันเชื้อราฝาแดง 200 ซีซี

 สถิติวันนี้ 39 คน
 สถิติเมื่อวาน 65 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
165 คน
5008 คน
144458 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-24

iann2011.comThis is template Mytemplate-มะละกอ