ยางพารา

วิธีการใช้ ผลิตภัณฑ์ ตรา กวางทอง กับ ยางพาราxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com

สำหรับยางเล็ก อายุ 1-6 ปีXML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />

ใช้รองพื้นหลุม นำปุ๋ยชีวภาพ เอนไซม์นาโนชนิดเม็ด ใส่รองพื้น หลุมละ 0.5- 1 กิโลกรัม ก่อนปลูก หรือถ้าดินมีปัญหาเชื้อรา ควรนำ สูตรปรับปรุงดิน ฟื้นฟูสภาพดิน 1 ลิตร + ป้องกันเชื้อราฝาแดง 20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น ที่หลุมที่จะปลูกยางเล็ก

สำหรับยางโตที่กรีดแล้ว อายุ 7 ปี ขึ้นไป (กรณียางปกติ)

ใช้ฉีดพ่นบำรุงต้นยางพร้อมป้องกันเชื้อราฝาแดง ใช้ เอนไซม์นาโน 20 ซีซี + ป้องกันเชื้อราฝาแดง 20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่ต้นยางให้ทั่ว ลำต้น (ฉีดแค่ถึงก็พอ) ควรฉีดบำรุงทุกๆ 15-30 วันครั้ง

ใช้ทาหน้ายาง ใช้ เอนไซม์นาโน 200 ซีซี + ป้องกันเชื้อราฝาแดง 200 ซีซี ผสมน้ำ 500 ซีซี ทาที่ร่องยางที่กรีด หรือใช้ สูตรยางพารา 1 ซีซี ผสมน้ำ 2 ซีซี ทาที่ร่องยางที่กรีดหรือใส่ป๊อกกี่สเปรย์ที่หน้ายางก็ได้ ควรใช้ทุกๆวันที่หยุดกรีดยาง ถ้าใช้สเปรย์ที่หน้ายางให้สเปรย์เป็นละอองบางๆก็พอ

สำหรับยางโตที่กรีดแล้ว อายุ 7 ปี ขึ้นไป (กรณียางไม่ปกติ)

ไม่ว่ายางหน้าตาย เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราต่างๆ ใช้ ปุ๋ยชีวภาพเอนไซม์นาโนชนิดเม็ดนำไปฝังรอบต้นๆละ 5 กิโลกรัมโดยฝังให้ห่างจากต้น ประมาณ 1 เมตรหลังจากนั้นใช้ เอนไซม์นาโน 50 ซีซี + ป้องกันเชื้อราฝาแดง 50 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่ต้นยางให้ทั่วลำต้น (ฉีดแค่ถึงก็พอ) ควรฉีดพ่นทุกๆ 7 วันครั้ง จนกว่าจะหาย แล้วกับมาใช้อัตราปกติ

ส่วนทางดิน ทางราก

ใช้ปุ๋ยชีวภาพ เอนไซม์นาโนชนิดเม็ด 25 กิโลกรัม นำไปหว่านให้ทั่วเหมือนการใส่ปุ๋ยทั่วไป อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ต้นฝนปลายฝน) ปริมาณการใส่ 25 กิโลกรัมต่อไร่

ถ้ายางเป็นโรค รากเน่า โคนเน่า

ใช้ สูตรปรับปรุงดิน ฟื้นฟูสภาพดิน 4 ลิตร + ป้องกันเชื้อราฝาแดง 500-1,000 ซีซี ผสมน้ำ 500-1,000 ลิตร ฉีดพ่นที่ดินให้เปียก ต่อพื้นที่ 4-8 ไร่ หลังจากฉีดครั้งที่ 1 ไปแล้วควรฉีดซ้ำอีกครั้งที่ 2 หลังจากครั้งที่ 1 ผ่านไป 7 วัน รับรองไม่เกิน 15-20 วันหายชัวร์

หมายเหตุ กรณียางเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา ให้ท่านฉีดพ่นที่ลำต้นก็สามารถรักษาโรคได้ไม่ต้องฉีดถึงใบยาง ยกเว้น โรคราสีชมพู โรคราแป้งต้องฉีดพ่นไปที่ส่วนที่เป็นโรคให้ทั่วถึงจะหาย

 สถิติวันนี้ 17 คน
 สถิติเมื่อวาน 65 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
143 คน
4986 คน
144436 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-24

iann2011.comThis is template Mytemplate-ยางพารา