ยาสูบ

 วิธีการใช้ ผลิตภัณฑ์ ตรา กวางทอง กับยาสูบxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office

1. การเตรียมดินXML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />

การไถพรวนดินทำ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไถดะความลึก 30-40 .. แล้วตากดินทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคและทำลายไข่ของแมลงและวัชพืช จากนั้นทำการไถพรวนอีกครั้ง ซึ่งครั้งที่ 2 นี้ก่อนไถพรวน นำ สูตรปรับปรุงดิน ฟื้นฟูสภาพดินมาฉีดพ่นก่อนทำการยกแปลงปลูก ปริมาณการใช้ ปรับปรุงดิน ฟื้นฟูสภาพดิน 4 ลิตร + สารอาหารสกัดชนิดพิเศษ 250 ซีซี ผสมน้ำ 400 ลิตร หรือมากกว่านั้น (ในกรณีที่ดินแห้งควรที่จะเพิ่มปริมาณน้ำให้มากขึ้น) ใช้ได้กับพื้นที่ 4-8 ไร่เพื่อปรับสภาพดินให้เป็นกลาง ทำให้ดินร่วนซุย ลดความเป็นกรด เป็นด่าง ของดิน

2. การเพาะกล้า

ก่อนหว่านเมล็ดพันธุ์ให้นำปุ๋ยชีวภาพเอนไซม์นาโนชนิดเม็ด ใส่ในแปลงเพาะกล้า 2-4 กิโลกรัม ต่อแปลง แล้วนำป้องกันเชื้อราฝาแดงฉีดพ่นที่แปลงเพาะกล้า ปริมาณ 1CC ต่อน้ำ 1 ลิตร หลังจากนั้นก็ให้ทำการกลับปุ๋ยให้อยู่ลึกจากผิวดินประมาณ 1-2 นิ้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ดพันธุ์ยาสูบที่หว่านได้รับอันตรายจากปุ๋ย แล้วหว่านเมล็ดพันธุ์ได้เลย แล้วก็หมั่นดูแลรดน้ำจนต้นกล้ายาสูบ อายุ 25-30-45 วัน ก็ย้ายลงแปลงปลูกได้ (อยู่ที่พันธุ์ของยาสูบ) หลังจากเมล็ดงอกแล้วให้ใช้ เอนไซม์นาโน + ป้องกันเชื้อราฝาแดง + ไล่แมลงฝาส้ม อย่างละ 20CC ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน เพื่อป้องกัน โรคโคนเน่า โรคแอนแทรกโนส หนอน และแมลงหวี่ขาว

3. การปลูก

เมื่อต้นกล้ายาสูบอายุ 30-35-45 วัน(อยู่ที่พันธุ์ของยาสูบ) ก็ทำการย้ายกล้าปลูกลงแปลงที่เตรียมไว้ แล้วหลังจากปลูกไปแล้วได้ประมาณ 7 วัน ให้ใส่ ปุ๋ยชีวภาพเอนไซม์นาโนชนิดเม็ด 25 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1ไร่ ครั้งเดียวพอ หลังจากนั้น ก็ใช้ เอนไซม์นาโน ปริมาณ 20 CC+ ป้องกันเชื้อราฝาแดง 20CC+ ไล่แมลงฝาส้ม 20CC ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น ทุกๆ 10-15 วันครั้ง สามารถฉีดพ่นได้จนเลิกเก็บผลผลิต ประโยชน์ที่ท่านจะได้นอกจากผลผลิตจะเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยป้องกันปัญหาของโรคในต้นยาสูบ คือ โรคใบหด โรคใบด่าง ซึ่งมีเพลี้ยอ่อนเป็นพาหะนำโรคได้ดีนักแล

หมายเหตุ การให้น้ำ จะเฉลี่ยประมาณ 3 ครั้ง ตลอดการปลูกหากให้น้ำมากเกินไปจะทำให้ใบยาสูบมีขนาดใหญ่ กลิ่นจะไม่หอม

 สถิติวันนี้ 41 คน
 สถิติเมื่อวาน 65 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
167 คน
5010 คน
144460 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-24

iann2011.comThis is template Mytemplate-ยาสูบ