อ้อย

วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ ตรา กวางทอง กับ อ้อยxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />

ช่วงเตรียมดิน

หลังจากตัดอ้อยเสร็จเรียบร้อย ควรไถดินกลบใบอ้อยแล้วใช้ สูตรปรับปรุงดิน ฟื้นฟูสภาพดิน ฉีดพ่นหน้าดินให้เปียกหรือแฉะ อัตราการใช้ ปรับปรุงดิน ฟื้นฟูสภาพดิน 4 ลิตร บวกสารอาหารเพิ่มประสิทธิภาพ 250 ซีซี ผสมน้ำ 400 ลิตร เป็นอย่างน้อยถ้าดินแห้งควรเพิ่มปริมาณน้ำมากขึ้นไปอีกกว่าเดิม สรุปคือน้ำยิ่งมากยิ่งดีเพราะหลังจากฉีดพ่นไปแล้วดินควรเปียกหรือแฉะเกิน 4 ชั่วโมงขนาดพื้นที่ใช้ ตั้งแต่ 4-8 ไร่ (หมักไว้ 7-10 วัน ในกรณีเตรียมดินปลูกอ้อยใหม่)

ใช้รองพื้น

สำหรับอ้อยปลูกใหม่ ใช้ปุ๋ยชีวภาพเอนไซม์นาโนชนิดเม็ด 25 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1ไร่

ใช้บำรุงเพิ่มผลผลิต

พออ้อยแตกหน่อสูงได้ประมาณ 10 เซนติเมตร ใช้ เอนไซม์นาโน 20 ซีซี บวก ไล่แมลงฝาส้มและป้องกันเชื้อราฝาแดง 20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 15 วันครั้ง อย่างน้อย 5-6 ครั้งก็พอ

ใช้บำรุงอ้อยโต

พออ้อยอายุได้ประมาณ 3-4 เดือน ใช้ปุ๋ยชีวภาพเอนไซม์นาโนชนิดเม็ด 25 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1ไร่ หว่านให้ทั่วอีก 1 ครั้ง

ใช้ชุบท่อนพันธุ์

ใช้เอนไซม์นาโน 200 ซีซี บวก ป้องกันเชื้อราฝาแดง 200 ซีซี ผสมน้ำ 100 ลิตร ชุบหรือฉีดพ่นท่อนพันธุ์ให้ทั่วใช้กับท่อนพันธุ์ไปปลูกได้ประมาณ 5 ไร่แล้วหมักทิ้งไว้อย่างน้อย 30-60 นาที ก่อนนำไปปลูก

ประโยชน์ที่จะได้คือ 1. กระตุ้นการแตกหน่อแตกราก 2. ทำให้อ้อยแตกหน่อเยอะขึ้น หน่อสมบูรณ์แข็งแรง 3. ทำลายเชื้อราที่ติดมากับท่อนพันธุ์ป้องกันเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคอ้อย

 สถิติวันนี้ 38 คน
 สถิติเมื่อวาน 65 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
164 คน
5007 คน
144457 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-24

iann2011.comThis is template Mytemplate-อ้อย